Biztonsági előírások

A gyártó javasolja, hogy a készülék beszerelését és üzembe helyezését olyan szakember végezze, aki teljességgel ismeri az adott gépjármű vízrendszerét,
ellenkező esetben mind a gépjármű, mind a készülék károsodhat!

A készülék csak védővezetős érintésvédelemmel és 100mA-es áramvédő kapcsolóval ellátott 230V-os elektromos hálózatról üzemeltethető!

A készülék kizárólag gépjárművek vízhűtő rendszeréhez használható, másra használni tilos!

Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati vezeték épségét, hibás hálózati vezetékről a vízmelegítőt üzemeltetni tilos! A meghibásodott vezetéket újra
kell cserélni, továbbá tilos a hálózati vezetéket toldani vagy nem szabványos módon meghosszabbítani!

A készülék saját áramtalanító kapcsolóval nem rendelkezik, így azt áramtalanítani csak a hálózati vezeték elektromos hálózatból való kihúzásával lehet.

A készülék saját túlnyomás-korlátozóval nem rendelkezik, ezt a feladatot a gépjármű hűtővízrendszerében meglévő nyomáskorlátozás látja el.

A készüléket és a földelő vezetéket a gépjárműhöz, kizárólag csavar kötéssel szabad rögzíteni! A földelő vezeték rögzítésénél fokozottan ügyeljen a
fémes érintkezésre! Más rögzítési mód nem megengedett és veszélyes!

A készüléket az erős szennyeződésektől, durva behatásoktól óvni kell, továbbá ütögetni, fúrni, hegeszteni vagy bármilyen módon átalakítani és erős
vízsugárral mosni szigorúan tilos!

A készüléket a használati utasítástól eltérő módon beépíteni és folyadék nélkül bekapcsolni még kipróbálás céljából is tilos!

Legalább havonta egyszer ellenőrizni kell a készülék rögzítését, szivárgásmentességét és a földelő vezeték épségét!

A gépjármű beindítása előtt a készüléket áramtalanítani kell!

Az üzemeltető személyekkel használat előtt a teljes gépkönyvet el kell olvastatni és balesetvédelmi oktatásban kell őket részesíteni a készülék használatával kapcsolatban!

A gyártó vállalja a garanciális és azon túli javításokat is, valamint biztosítja a folyamatos alkatrészellátást és javasolja, hogy a készülék javítását villanyszerelésben
jártas szakember végezze!

Minden, amit a vízmelegítőről tudni kell

Vízmelegítők

A vízmelegítő leírása

Használati utasítás

Biztonági előírások

Garancia