Biztonsági előírások

A készülék csak védővezetős érintésvédelemmel és 30mA-es áramvédő kapcsolóval ellátott 230V-os elektromos hálózatról üzemeltethető!

Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati vezeték épségét! Hibás hálózati vezetékről a polisztirolvágót üzemeltetni tilos, a vezetéket ki kell cserélni!
Továbbá tilos a hálózati vezetéket toldani, vagy nem szabványos módon meghosszabbítani!

A készülék használat közben magas hőt bocsájt ki, ezért mindenfajta gyúlékony anyagtól távol kell tartani és bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni tilos!

A készüléket az erős szennyeződésektől, durva külső behatásoktól óvni kell, továbbá ütögetni, fúrni, hegeszteni vagy bármilyen módon átalakítani szigorúan tilos!

Az üzem közben felmelegített vágóhuzalt megérinteni, megfogni tilos és veszélyes, égési sérüléseket okoz!

A vágóhuzal cseréje előtt a készüléket áramtalanítani, a hálózati vezetékét ki kell húzni az elektromos hálózatból! A készülékhez kizárólag *NiCr8020/0,65* huzal használható! Más típust használni tilos!

A biztosíték cseréje előtt a készüléket áramtalanítani, a hálózati vezetékét ki kell húzni az elektromos hálózatból! Felhasználható biztosíték: 5X20mm/T2A üvegbiztosíték.

Az üzemeltető személyekkel használat előtt a teljes gépkönyvet el kell olvastatni és balesetvédelmi oktatásban kell őket részesíteni a készülék használatával kapcsolatban!

A gyártó vállalja a garanciális és az azon túli javításokat is, valamint biztosítja a folyamatos alkatrészellátást és javasolja, hogy a készülék javítását villanyszerelésben jártas szakember végezze!

Minden, amit a polisztirolvágóról tudni kell

Polisztirolvágó gépek

A polisztirolvágó leírása

Használati és karbantartási utasítások

Biztonági előírások

Garancia