Használati utasítás

Érvényes mind a két típusú vízmelegítő beszerelésére

A készüléket a gépjármű hűtővíz rendszerébe úgy kell bekötni, hogy az a vízrendszer legalacsonyabb pontjára (a vízhűtő aljával egy vonalban) legyen
függőlegesen elhelyezve és a hálózati vezeték a föld felé nézzen (az alján lévő csonk felfelé)!

Ez a gravitációs fűtés első feltétele!

Ettől magasabbra felszerelni tilos! Minden esetben a gépjármű kis vízköréből egy olyan vízcsövet kell megszakítani, amelyben a víz akadálytalanul tud áramlani,
nincs az útjában semmi (pl: termosztát, fűtéscsap, vízpumpa)!

Ez a gravitációs fűtés második feltétele!

Amennyiben a fenti két feltétel nem teljesül úgy a készülék nem tud rendeltetésszerűen működni és ez a meghibásodásához vezet. Azért kell a kis vízkörbe beépíteni a készüléket mert csak így tud a felmelegített víz, közvetlenül a hengerfej és a motorblokk között keringeni. Ellenkező esetben a működése haszontalan, mert a vízhűtőben lévő vizet melegíti. Amennyiben a készülék beépítése a biztonsági előírások és a fentiek szerint történt, akkor az alábbiak szerint üzembe helyezhető:

A gépjármű hűtővízrendszerét töltse fel a típusának megfelelő hűtőfolyadékkal és ellenőrizze a vízcsatlakozások szivárgásmentességét.
Indítsa be a motort, járassa néhány percig, majd ismét ellenőrizze a vízcsatlakozások szivárgásmentességét és a hűtővíz szintjét.
Amennyiben mindent rendben talál, helyezze áram alá a készüléket. Néhány perc elteltével a készülék és a hozzá csatlakoztatott vízcsövek melegedni kezdenek. A felmenő ág egyre hosszabban, egészen a motorblokkig. Amennyiben a vízcsövek csak néhány cm hosszan melegszenek és nincs eltérés a hőmérsékletük között, akkor nem jött létre a keringés így a készülék nem megfelelően működik! Haladéktalanul áramtalanítsa és miután kihűlt, a beszerelési utasítások szerint ellenőrizze, hogy nincs-e a vízcsövek valamelyikében akadály, valamint hogy a készülék lelégtelenedett-e. A hiba elhárítása után újra kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze működését. A sikeresen üzembe helyezett készülék a biztonsági előírásokban leírt havonkénti ellenőrzésen túl, karbantartást nem igényel.
Kiegészítő MTZ típusú vízmelegítőhöz

A indítómotor feletti fagydugót távolítsa el és a helyére (a mellékelt tömítés alkalmazásával) szerelje fel a készüléket. Ez a típusú készülék fokozott figyelmet igényel, mert 4-5 liter víz hiánya esetén lelevegősödhet! Minden használat előtt ellenőrizze a vízhűtő szintjét!

Minden, amit a vízmelegítőről tudni kell

Vízmelegítők

A vízmelegítő leírása

Használati utasítás

Biztonági előírások

Garancia